Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποχρεωτικά
    • Στοιχεία ιδιοκτητών (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνα)
    • Οικοδομική Άδεια. (μετά το 1983)
    • Συμβολαίο ιδιοκτησίας
    • Δήλωση Κτηματολογίου – αριθμός  ΚΑΕΚ
    • Κάτοψη Ορόφου
    • Τακτοποίηση αυθαιρέτου. (αν υπάρχει)
    • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
Προαιρετικά
    • Τοπογραφικό Διάγραμμα.
    • Αρχιτεκτονικά Σχέδια. (Τομή, διάγραμμα κάλυψης)
    • Κατανομή Κοινοχρήστων.
    • Μελέτη θερμομόνωσης. (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)
    • Η/Μ Μελέτες και Σχέδια.
    • Στοιχεία κλιματιστικών και ηλιακού θερμοσίφωνα.
    • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου, Λογαριασμοί κοινοχρήστων)

Για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και θα επιθεωρηθούν οι χώροι του ακινήτου, το λεβητοστάσιο, τα κλιματιστικά και ο ηλιακός θερμοσίφωνας. Θα πρέπει να παρέχεται από τον ιδιοκτήτη η δυνατότητα πρόσβασης και η άδεια φωτογράφισής τους.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (πηγή: www.kenak.gr συχνές ερωτήσεις)

Είναι προαιρετική η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια;
 1. Όχι, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική (για τα ακίνητα που προβλέπει ο νόμος).
  Προαιρετική είναι η συμπλήρωση των πεδίων του ΠΕΑ στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο.
  Οι διατάξεις που ορίζουν την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ είναι σε ισχύ (δύσκολο να καταργηθούν αφού επιβάλλονται από κοινοτική οδηγία).
  Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιοι ιδιοκτήτες θεωρούν πως η έκδοση του ΠΕΑ είναι προαιρετική για την ενοικίαση ακινήτου. Αυτό είναι λάθος με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να θέτουν σε κίνδυνο την ισχύ του μισθωτηρίου αφού σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης ο ενοικιαστής μπορεί να επικαλεστεί πως ο ιδιοκτήτης αν και είχε υποχρέωση δεν του επέδειξε ποτέ το ΠΕΑ. Ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του με έκδοση ΠΕΑ με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου θα βρεθεί εκτεθειμένος. 
    
  Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;
  Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:


  • για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) άνω των 50 τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2012)
  • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) άνω των 50 τ.μ.
  • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
  • για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον.

Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

 • για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ. ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.)
 • για κτίρια με χρήσεις:
  • βιομηχανίας
  • βιοτεχνίας
  • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
  • εργαστηρίου
  • αποθήκης
  • στάθμευσης αυτοκινήτων
  • πρατήρια υγρών καυσίμων
Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων (εφόσον δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου - π.χ. μετά τη νομιμοποίηση κλειστού ημιυπαίθριου χώρου).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012

 • Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης θεωρείται η περίπτωση όπου για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής ανεξάρτητα από το ποσό του μισθίου.
 • Σε περίπτωση όμως που ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού.
Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου με τον ενοικιαστή;
Ναι καθώς, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφο εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ".

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των συμφωνητικών μίσθωσης αναφέρεται: "Η συμπλήρωση των πεδίων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι προαιρετική. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις που ορίζουν την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ έπαψαν να ισχύουν. Απλώς, όσον αφορά τη δήλωση μίσθωσης η καταχώρηση του ΠΕΑ είναι προαιρετική και η δήλωση οριστικοποιείται χωρίς να ζητάει υποχρεωτικά τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων. Αν για το ακίνητο που μισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ".Δεν υπάρχουν σχόλια: