Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Πυροσβεστικά είδη - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Πιστοποιημένο Κέντρο Ελέγχου - Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
Αρ.Πιστοποιητικού: AE-C-0334 
Αρμόδιο άτομο: ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (PR-C-746)ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας 

ΑΔΕΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ

Φώτα Ασφαλείας - Ανιχνευτές διαρροής γκαζιού - Συστήματα Κατάσβεσης
ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας - 2682027473, Λ.Ιωαννίνων 34 Πρέβεζα.

Νομοθεσία για τους πυροσβεστήρες Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Φορητοί Πυροσβεστήρες σε οχήματα

1.- Με την υπ΄αριθμ. 32787/2597/13-12-1995 (ΦΕΚ Β΄1028) Απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, επιβάλλεται ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και τρίκυκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες.
2.- Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσικλετών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με πυροσβεστήρες και καθορίζεται ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων που πρέπει να φέρει κάθε όχημα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ως εξής :
α) Λεωφορεία και φορτηγά, καθώς Βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων και γενικώς επικίνδυνων υλών :
Δύο (2) πυροσβεστήρες καθαρού βάρους έξι (6) χιλιόγραμμων, ξηράς κόνεως
ή άλλου εγκεκριμένου απο το Πυροσβετικό Σώμα κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, αναλόγου κατασβεστικής ικανότητας.
β) Επιβατικά αυτοκίνητα :
Ένα (1) πυροσβεστήρα καθαρού βάρους τριών (3) χιλιόγραμμων ξηράς κόνεως
ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα κατασβεστικού υλικού αναλόγου κατασβεστικής ικανότητας.
γ) Τρίκυκλες ( επιβατικές και φορτηγές) μοτοσικλέτες :
Ένα (1) πυροσβεστήρα καθαρού βάρους τριών (3) χιλιόγραμμων ξηράς κόνεως
ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα κατάλληλου κατασβεστικού υλικού αναλόγου κατασβεστικής ικανότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: