Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

NET METERING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
- Πρόγραμμα Net Metering  
(Ενεργειακός Συμψηφισμός)

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας αφορά την εγκατάσταση μικρής μονάδας παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) σε οικίες ή εμπορικά-βιομηχανικά κτήρια με σκοπό την κατανάλωσή της από τις συσκευές του ίδιου κτηρίου. Η ενέργεια, με λίγα λόγια, δεν πωλείται, αλλά προορίζεται για μείωση της ζήτησης από τον πάροχο και, επομένως, μείωση των λογαριασμών.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες του εξωτερικού. Στην Ελλάδα, το πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή έχει θεσμοθετηθεί και απομένει η ρύθμιση των τελικών λεπτομερειών για να τεθεί σε ισχύ. Αυτό θα επιτρέψει την εγκατάσταση μονάδων με μικρό κόστος και ελκυστικά διαστήματα απόσβεσης της επένδυσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αυξανόμενες τιμές προμήθειας ηλεκτρισμού.

Στον  σύνδεσμο (ΡΑΕ) μπορείτε να δείτε τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Net Metering. Από τα σημαντικότερα σημεία είναι:
 • Αυξάνονται τα όρια εγκατεστημένης ισχύος για οικιακούς καταναλωτές σε 20 kW για την Ηπειρωτική Ελλάδα (Διασυνδεδεμένο Δίκτυο),  10 kW για την Κρήτη και 5 kW για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
 • Σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες που διαθέτουν μεγαλύτερες παροχές, το όριο ορίζεται στο ½ της συμφωνημένης παροχής.
 • Ο συμψηφισμός μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.                                                                                                                              

  Πως γίνεται

  Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρησή σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.
  Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
  Η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους.
  Αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά. 
  Η διαδικασία αυτή λέγετα Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό ή αλλοιώς Αυτοπαραγωγή με net metering, είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στην Αμερική και αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και βέβαια και στην Ευρώπη.

  Μπορώ να μηδενίσω το λογαριασμό ρεύματος;
  Ο λογαριασμός έχει πολλές και διαφορετικές χρεώσεις. Μπορείτε να μηδενίσετε της ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ που είναι και οι μεγαλύτερες.
  Οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου, κοκ.) δεν μπορούν να μηδενισθούν αλλά μπορούν να μειωθούν σημαντικά, ανάλογα με το σύστημα που θα βάλετε και τις ώρες που καταναλώνετε την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

  Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης;
  Όλοι. Ακόμα και οι μισθωτές. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και και να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

  Που μπορούν να εγκατασταθούν τα συστήματα αυτοπαραγωγής με net metering;
  Στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που θα τροφοδοτούν. Μπορούν να εγκατασταθούν επί του κτιρίου, επί του εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

  Τι ισχύει για εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους;
  Μπορούν να εγκατασταθούν τόσα συστήματα, όσα και οι παροχές που υπάρχουν στο κτίριο. Σε ότι αφορά το καταμερισμό του διαθέσιμου χώρου και τη δυνατότητα εγκατάστασης, ισχύει ότι αναφέρεται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης στους ενδιαφερόμενους.

  Μένω σε ιδιοκτητη κατοικία.Τι θα γίνει αν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί;
  Το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί σε όφελος του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου μισθωτή.
  Η αυτοπαραγωγή με net metering μειώνει σημαντικά το κόστος χρήσης μιας κατοικίας, ειδικά αν συνδυασθεί και με τη χρήση αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση. Γι' αυτό και η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος, αυξάνει σημαντικά τόσο την αξία όσο και την πιθανότητα πώλησης ή μίσθωσης μιας κατοικίας.

  Τι ισχύει αν έχω εγκαταστήσει ήδη φωτοβολταϊκά στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος των Στεγών;
  Τα συστήματα αυτοπαραγωγής με net metering μπορούν να συνυπάρχουν με φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος. Πρέπει όμως να συνδέονται σε διαφορετικό μετρητή. Εναλλακτικά, η λειτουργία του ήδη εγκατεστημένου συστήματος μπορεί να αλλάξει και να μετατραπεί σε σύστημα αυτοπαραγωγής με net metering.

  Τι με συμφέρει περισσότερο η πώληση με Feed in Tariff (π.χ. Ειδικό Πρόγραμμα των Στεγών) ή η αυτοπαραγωγή με net metering;
  Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δυο. Τα Feed-In-Tariffs έχουν επενδυτικό χαρακτήρα, ενώ η αυτοπαραγωγή έχει χαρακτήρα εξοικονόμησης. Στην πρώτη περίπτωση το οικονομικό όφελος μειώνεται ή παραμένει σταθερό κάθε χρόνο, στην δεύτερη περίτπωση το οικονομικό όφελος αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

  Υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί η αυτοπαραγωγή με net metering;
  H αυτοπαραγωγή δεν παράγει ενέργεια για πώληση. Άρα δεν υπάρχει κάποιο εισόδημα το οποίο αργότερα μπορεί να φορολογηθεί.
  Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου, κοκ.). Αλλά αν συμβεί αυτό, θα γίνει για όλους τους καταναλωτές, οπότε και πάλι θα είστε ωφελημένος, αφού λόγω του συστήματος θα πληρώνετε λιγότερα. Εκτός αυτού όμως, θα κάνετε και πιο γρήγορα απόσβεση το σύστημα σας.
  Σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί σημαντικά στο κόστος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να σας συμφέρει να διακόψετε τη Σύμβαση Συμψηφισμού και να συμπληρώσετε την εγκατάσταση με ένα σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παρά να συνεχίσετε να πληρώνετε ακόμα τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: