Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
 • για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον.Σημείωση: Η εξαίρεση για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. έπαψε να ισχύει από 1/1/2016.
Ισχύει για 10 χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη δεν εκδίδεται νέο ΠΕΑ πριν παρέλθει η δεκαετία λήξης του πιστοποιητικού.


Δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΕΑ: 
 
1.  Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2.   Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο - αριθμός ΚΑΕΚ (εάν έχει γίνει δήλωση) - "στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του".

3.   Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας  (για ανέγερση ακινήτων μετά από την 14/3/1983)

4.   Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων/ νομιμοποίησης αυθαιρέτων
(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

5.   Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
6.   Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:
 • βιομηχανίας
 • βιοτεχνίας
 • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
 • εργαστηρίου
 • αποθήκης
 • στάθμευσης αυτοκινήτων
 • πρατήρια υγρών καυσίμων


Στο "Άρθρο 10 του ΠΔ 100/2010" καθορίζονταν οι ελάχιστες αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση ΠΕΑ.

 • Διαμέρισμα: 2 €/τ.μ. (ελάχιστο 150 €)
 • Ολόκληρο κτίριο (π.χ πολυκατοικία): 1 €/τ.μ. (ελάχιστο 200 €)
 • Μονοκατοικία: 1.5 €/τ.μ. (ελάχιστο 200 €)
 • Κατάστημα (έως 1000 τ.μ): 2.5 €/τ.μ. (ελάχιστο 300 €)
Οι εν λόγω αμοιβές καθορίζονται πλέον ελεύθερα με την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 3919/2011.  


Πιστοποιητικά ΔΕΗ ( Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου – ΥΔΕ )Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Όταν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ (Για μονοκατοικίες, διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 έτη)

 • Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ

 • Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)

 • Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας. (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ)

 • Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης
Κάθε πότε απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ΔΕΗ εξαρτάται από τη χρήση της εγκατάστασης.

Δείτε κάθε πότε απαιτείται:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια

 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια

 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια

 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού τουλάχιστον κάθε χρόνο

 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση

 • Για όλες τις παραπάνω χρήσεις εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού:
1. αντίγραφο κάτοψης ακινήτου
2. αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ - αριθμός παροχής
3. στοιχεία ιδιοκτήτη

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται δεν αποτελεί ένα «τυπικό χαρτί» για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.Πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ'οίκον"


             Το «Εξοικονομώ κατ’οίκον» είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΚΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Επιδοτούνται επεμβάσεις ενεργειακής θωράκισης τωνκτιρίων, όπως εξωτερικές μονώσεις, εγκατάσταση νέων μονάδων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας, λέβητες πέλλετ, κλπ), σκίαστρα, αλλαγή κουφωμάτων κ.α.
                Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει πάλι το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: