Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝΠότε κάνουμε service στον ηλιακό μας; 
 
Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από την ποιότητα κατασκευής του, τα χαρακτηριστικά του νερού, τη χρήση του, την έκθεσή του σε ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Μια συχνότητα πάντως που είναι ενδεδειγμένη για τους περισσότερους είναι κάθε δύο χρόνια.

Τι περιλαμβάνει ένα service; 

- Αντικατάσταση του ανόδιου μαγνησίου προς αποφυγή της ηλεκτρόλυσης και των διαρροών στο μπόιλερ. Απαιτείται να γίνεται ανά δύο - τρία χρόνια χρήσης (ανάλογα το ποσοστό αλάτων της περιοχής). Αν συντηρούμε σωστά τον ηλιακό μας, θα έχει διάρκεια ζωής  μεγαλύτερη από 20 έως και 30 χρόνια. Στην περίπτωση, που δεν αλλάζεται συχνά η ράβδος (ανόδιο) η διάρκεια αυτή θα μειωθεί στο μισό και λιγότερο.- Καθαρισμός του πυθμένα του μπόιλερ από τα άλατα που το φθείρουν, μειώνουν τη διάρκεια ζωής του και υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού χρήσης.

- Καθαρισμός της χάλκινης αντίστασης από τα άλατα για μέγιστη αποδοτικότητα στη θέρμανση του νερού.

- Αντικατάσταση της φλάντζας στεγανότητας για αποφυγή διαρροών.

- Πλήρωση διαλύματος αντιψυκτικού υγρού του κάθε συλλέκτη, για μέγιστη απόδοση και προστασία σε περιόδους παγετού. Η πλήρωση του αντιψυκτικού υγρού πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Αν το κύκλωμα δεν είναι πάντα πλήρες, έχουμε μειωμένη απόδοση και φθορά του κυκλώματος, λόγω της επαφής των μετάλλων με τον αέρα.

- Έλεγχος μόνωσης σωληνώσεων που φθείρονται με το χρόνο και βρίσκονται εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να σπάσουν οι σωλήνες του ηλιακού θερμοσίφωνα σε ενδεχόμενο παγετό κι εξασφαλίζεται η απόδοση του κυκλώματος για το ζεστό νερό χρήσης, που έρχεται στη βρύση του σπιτιού μας, στο μπάνιο ή σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση.


Όλες οι εταιρείες πώλησης ηλιακών συστημάτων θέτουν ως προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης που παρέχουν να γίνονται οι απαραίτητες συντηρήσεις ανά έτος ή δύο χρόνια.Δεν υπάρχουν σχόλια: